Cirurxía Oral e Implantoloxía  

A Prevención é Fundamental | www.doctoracarrajo.com

 

  É a especialidade que acada de solucionar patoloxías ou enfermidades da cavidade oral mediante a cirurxía.

  A implantoloxía é aa técnica quirúrxica que se adica á colocación de implantes dentais para repoñer e rehabilitar dentes perdidos ou ausentes na súa boca, mellorando a súa calidade de vida.
O implante dental é unha raíz artificial de titanio que sustitue á raíz do dente ou molar ausente na súa boca e que máis tarde sirve de apoio e pilar dos dentes artificiais cerámicos fixos. De esta forma recupera-la súa sonrisa atópase o alcance de todos sen  molestias de aparatos que se movan na súa boca.

  Para fácel-lo tratamento implantolóxico faiselle na clínica un estudo persoalizado, con probas radiolóxicas indispensabeis para avaliar e valora-lo estado do oso que necesitaremos para aloxa-los implantes dentais.  
   Nos casos de pérdida severa de oso realizan-se técnicas de rexeneración ósea mediante materiais biocompatibles e artificiais que recuperan o oso perdido e posibilitan poder por implantes dentais en todo-los nosos pacentes.

  Facemos técnicas innovadoras de carga inmediata, para os casos nos que colocar implantes e dentes na misma sesión e día facilitan a súa vida diaria e recuperamo-lo sorriso dende o inicio do tratamento.