Endodoncia  

A Prevención é Fundamental | www.doctoracarrajo.com

 

  É a técnica usada para trata-las enfermidades que afectan á pulpa ou nervio dentario. Procede-se a limpar e elimiñar todo o tecido vascular e nervoso do canal radicular do dente danado, e continúase có selado do mesmo con materiais específicos para evitar novas lesións e infeccións. De esta beira podemos evitar extraccións dentarias temprás, mantendo os seus dentes o maior tempo posible na súa boca.