Estética e Cosmética Dental  

A Prevención é Fundamental | www.doctoracarrajo.com

 

  A parte da odontoloxía que se adica a mellorar e embelece-los dentes para conseguir un sorriso armónico que aporte seguridade e benestar a todo-los nosos pacentes.

  Na clínica facemos os seguintes tratamentos para consegui-la estética desexada.
Blanqueamentos dentais: técnica ca que conseguimos aclarar e mellora-la cor natural dos seus dentes, faise nunha sesión en consulta e ademáis e moi conservador e pouco agresivo para o seu esmalte.

  Carillas de composite ou cerámicas: Con este tratamento ademáis de correxi-la cor, podemos modifica-la forma e tamaño dos dentes, e tamén pechar espazos ou diastemas  indesexados.
Con todos-los tratamentos usados na clínica melloramos sensiblemente o seu sorriso e a súa calidade de vida.