A Clínica  //  Laboratorio de Próteses

   

   Espazo básico de próteses dotado de aparatoloxía necesaria para realiza-los estudios iniciales en implantoloxía, e tamén para reparacións de próteses.
Esto permite, en moitas ocasións, reduci-los tempos na duración do tratamento.