A Clínica  //  Raios X

   

   A clínica posue equipos de radiovisiografía nos gabinetes e sala de ortopantomografía dixital, este sistema facilita e minimiza os tempos de espera, xa que se visualiza a imaxe no nosos ordenadores de forma instantánea.

  Ademáis o sistema dixital en radiología é ecolóxico, respeta o medioambente porque no se usan líquidos de revelado e reduce-se a radiazón transmitida ó pacente .